Welkom op de website van Voeders Decadt

Om onze klantgerichte aanpak nog te optimaliseren, bieden wij u via deze weg een overzicht van onze producten, klantenbegeleiding, actuele varkensprijzen, openstaande vacatures en nog zoveel meer. Wij hopen dat u hier het antwoord op uw vragen kan vinden. Mocht dit toch niet het geval zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op tel. 051 20 38 66 of info@decadt.be.

Vetten Os 2017

Op zondag 23 april werd de tweede editie van de prijskamp “Vetten Os” georganiseerd op de veemarkt LAR in Menen. De volledige vleesveesector komt dan samen, waar de wa...

lees meer

Schoon Boeren

“Schoon Boeren” is een jaarlijks terugkerende imagocampagne naar het grote publiek over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwe...

lees meer

VLM: "Sapscheiders niet legaal"

Op dit moment controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest vo...

lees meer

Registreer u tijdig voor biocidegebruik

Sinds 1 december 2016 moet elke verkoper én elke gebruiker van “biociden van het gesloten circuit” zich registreren. Voorlopig zal ook elk gebruik en elke verkoop en aan...

lees meer

Beste melkveebedrijven in Vlaanderen

Het jaarlijkse onderzoek van fokkerijorganisatie CRV naar de best presterende melkveebedrijven in Vlaanderen is opnieuw afgerond. Men onderzocht opnieuw de melkproductie,...

lees meer

400 euro premie voor deelname aan AB-register

De overheid heeft beslist dat iedere deelnemer aan het AB-register een steunbedrag zal ontvangen van 400 euro. Indien u onder het label valt van Certus, CodiplanPlus of C...

lees meer

Voeders Decadt op PlattelandsTv!

Sinds gisteren is een nieuwe Veevoederspecial te zien in Boerenstebuiten op PlattelandsTv. Naar aanleiding van het nieuwe Bemefa-voorzitterschap van Frank, ziet u er onde...

lees meer

Lage hoeveelheid mycotoxine in onze voeders

Door de slechte weersomstandigheden tijdens de groei en de oogst van tarwe en gerst is er extra waakzaamheid geboden omtrent mycotoxine in de granen en hun bijproducten. ...

lees meer

Nitraatresidubepaling: dien tijdig uw bezwaar in!

Vandaag heeft de Mestbank op het e-loket bekend gemaakt welke percelen zij gekozen hebben voor een nitraatresidubepaling. U vindt het door in aan de linkerzijde van uw e-...

lees meer

Geef uw EAG groenbedekker correct aan

In het kader van de EAG groenbedekker (GB) wordt aangeraden om de verzamelaanvraag via e-loket te wijzigen volgens de werkelijke situatie op de percelen. Dit kan u nog do...

lees meer

Dien uw aanvraag voor verlaging fosfaatklasse in vóór 31 december 2016

Zoals u wellicht wel weet, werden er in MAP 5 zogenaamde fosfaatklassen geïntroduceerd. De percelen van ieder landbouwbedrijf werden tot nu toe ingedeeld in klasse III. I...

lees meer

Betaal tijdig uw Rendac-factuur!

Deze maand krijgen alle veehouders hun Rendac-factuur in de bus. De factuur zal een stuk hoger zijn dan in 2015. De tarieven zijn gestegen, omdat de overheid onvoldoende ...

lees meer

Vrijstelling focusbedrijf aanvragen vóór 1 juni 2016

Wil u een vrijstelling van de status als focusbedrijf voor 2017? Dan kan u die aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Daarna is de aanvraag defini...

lees meer

Het antibioticaregister: wat verandert er in 2016?

Het antibioticaregister bestaat reeds van 2014 en is bedoeld voor iedere varkenshouder die valt onder het label van Certus en CodiplanPlus en Colruyt. De bedoeling is ...

lees meer

Samenkomst van G30 over toekomst varkenssector

Op 1 februari verzamelde minister Schauvliege de hele varkensketen in Gent op zoek naar structurele oplossingen. Vertegenwoordigers uit de veehouderij, fokkerij, voederse...

lees meer

Kilometerheffing: vraag tijdig de vrijstelling voor je tractor aan!

Vanaf 1 april treedt de kilometerheffing in voege. Als bijlage vind je een overzicht van de Vlaamse wegen waarop een tolheffing zal toegepast worden. Voor landbouwers ...

lees meer

Agro Expo 2016 groot succes!

Op 23, 24 en 25 januari 2016 vond Agro Expo 2016 plaats. Alle takken uit de landbouw kwamen er aan bod: land- en tuinbouwmachines, mechanisatie, stallenbouw, veeteelt, ve...

lees meer

Mengvoedersector zet verdere stappen naar optimalisatie antibioticagebruik

Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen ...

lees meer

Akkoord binnen het Ketenoverleg

Op de vergadering van 21 december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, zijn de...

lees meer
Voeders Decadt NV · Meulebroekenlaan 21, 8840 Oostnieuwkerke
Tel. 051 20 38 66 · Fax 051 22 28 39 · info@decadt.be